Povećana naplata poreza u FBiH, PU uputila poziv mladima: “Ovo je vaša domovina i u njoj trebate biti sretni”
Porezni obveznici Federacije BiH u razdoblju siječanj – kolovoz 2023. godine uplatili su 4.962.078.761 KM javnih prihoda, što je u odnosu isto razdoblje 2022. godine više za 722.863.241 KM, ili za 18,45 %.

Struktura naplate javnih prihoda za razdoblje siječanj – kolovoz 2023. 

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit iznose 469.840.535 KM,

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica iznose 450.805.752 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava iznosi 63.437.129 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 33.830.458 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 343.175 KM,

-takse i naknade naplaćene su u iznosu 497.034.784 KM,

-novčane kazne naplaćene su u iznosu 40.432.849 KM,

-članarine naplaćene su u iznosu 8.805.621 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 4.250.979 KM.

“U razdoblju siječanj-kolovoz 2023. godine naplaćeni su doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 3.391.516.651 KM”, navode u saopćenju.

U strukturi doprinosa za razdoblje siječanj – kolovoz 2023. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.836.162.432 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.403.067.149 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 152.287.070 KM.

Veći broj zaposlenih u Federaciji BiH u uporednom periodu

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.8.2023. godine je 539.976. U odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.8.2022. godine kada je broj zaposlenih iznosio 533.535 ovaj broj je veći za 6.441, a u odnosu na prethodno objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 31.7.2023. godine kada je iznosio 541.808, manji je za 1.832.

“Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju sukladno poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele izvršavati sve svoje porezne obveze, a iskazati odlučnost za poduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te poduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje. Želimo biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima”, navodi se.

Porezna uprava FBiH pozvala je sudove da “blagovremeno u zakonom propisanom iznosu izriču sankcije kako bi iste imale brži i veći preventivni učinak, jer sankcija koja se brzo izriče i kad je manja ima veći učinak od sankcije koja se izriče nakon dužeg perioda”.

“Poreznoj upravi nije primarni cilj kažnjavanje poreznih obveznika, već je osnovni cilj da svaki porezni obveznik blagovremeno i sukladno zakonu plaća svoje porezne obveze, u cilju efikasnijeg učinka sankcije. Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa sukladno važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju. Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa sukladno važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da ima značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih osoba, tako da svojim savjetima i radnjama utičete da ove osobe ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili sudionici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozivamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti”, navode.

Poziv radnicima “na crno” i mladima

“Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti sukladno zakonu, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo tako moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantirana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na mirovinsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju na temelju radnog odnosa.  Učinite korak i pomozite sebi. Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatirani. Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac. Zajedno učinimo društvo pravednijim”, naveli su PU FBiH.

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

· e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,

· SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,

· besplatnog poziva na broj 080 020 333 i

· pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.