PSBiH: Bez potrebne entitetske većine iz RS za prijedlog izmjena Zakona o radu u institucijama BiH
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici razmatrao Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom, ali je zbog nedostatka entitetske većine iz RS upućen Kolegiju na usaglašavanje.

Predstavnički dom je ranije usvojio predloženi zakon koji predviđa da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta.

Definirano je da ovo pravo može koristiti i zaposlenik – otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu ili osoba koja se brine o djetetu u slučaju smrti oba roditelja, ukoliko roditelji napuste dijete ili ako nisu u stanju da se brinu o djetetu.

Također se predviđa da žena s djetetom ili zaposlenik – otac djeteta imaju pravo da rade polovinu punog radnog vremena dok dijete ne navrši tri godine ako mu je, prema nalazu ovlaštenog doktora medicine, potrebna pojačana njega.

Delegat Zlatko Miletić je, tokom diskusije, kazao da je ovo pitanje izuzetno važno.

“Mislim da je bilo jako potrebno da tretiramo pitanje samohranih majki i očeva koji imaju dvoje i više djece, da im se omogući isti ovakav status kako je to predviđeno u ovom zakonu. Ako želimo da, pogotovo samohrani roditelji, posvete dovoljno pažnje svojoj djeci, neko ko radi osam sati, ako ima dvoje, troje i više djece, to je vrlo teško u sadašnjoj situaciji”, smatra Miletić.

Ostali delegati nisu imali potrebu diskutirati o predloženom zakonu.