VIC: Direktor i ljubavnica

Mali Perica zatekao učiteljicu sa direktorom škole na stolu. Direktor uspaničen reče Perici:

Mali, bježi odatle, vidiš da sam sa ljubavnicom.

Mali Perica vraćajući se kući zadihan, ulazi u kuću pita majku:

vic-direktor

Mama, šta je to ljubavnica?!

Zločesta teta koja troši novac.

Mama, a šta je to ljubavnik?!

To je gospodin, koji pomaže tati.